Strategie

Strategie

Elke onderneming heeft een scherpe missie en visie nodig die haar organisatie, medewerkers en klanten inspireert. Wij helpen je die vast te leggen, koppelen er een duidelijke strategie aan vast en vertalen vervolgens alles naar concrete acties. Tot op het niveau van je medewerkers.

Missie, visie én strategie horen samen

Je wilt je missie, visie en strategie operationeel maken binnen de organisatie? Maar je weet niet welke richting je uit moet? En je krijgt je ideeën maar niet vertaald naar je medewerkers?

Insparkle zet je in beweging!

  • We formuleren een sterke, duidelijke en herkenbare visie die je leidinggevenden én medewerkers volledig delen.
  • De strategie die we hier vervolgens op afstemmen creëert rust en vertrouwen binnen je organisatie.
  • We zorgen ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan en dat iedereen hetzelfde verhaal naar de buitenwereld brengt.

Onze strategische hulp

Samen met het hoogste niveau binnen je organisatie geven we je visie vorm aan de hand van gerichte oefeningen. Vervolgens focussen we op het uitwerken van de strategische pijlers en uitdagende doelstellingen. Ten slotte vragen we elke leidinggevende verantwoordelijkheid te nemen voor welbepaalde strategische doelstellingen. Op die manier slagen we erin het maximum te halen uit elk van hen.

Wist je dat herhaling en herkenbaarheid nodig zijn om een boodschap succesvol te laten doordringen binnen je organisatie? Dat is de reden waarom we missie, visie en strategische pijlers formuleren op één duidelijke A4. Verder plannen we terugkommomenten voor het volledige team. Indien je daarvoor vragende partij bent, coachen we ook je team en je leidinggevenden. Dat doen we zowel in groep als individueel.

Concreet resultaat van onze aanpak?

  1. Je krijgt een duidelijke en herkenbare visie en strategie waar je hele organisatie achter staat.
  2. We nemen weloverwogen strategische initiatieven die rust en vertrouwen brengen binnen je organisatie.
  3. Door de duidelijke focus weet elk individu exact hoe hij of zij toegevoegde waarde levert binnen de visie van je bedrijf.
  4. Doordat je medewerkers de juiste dingen correct gaan uitvoeren, wordt je hele organisatie efficiënt en effectief.
  5. Al je medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor hun acties, en brengen hetzelfde verhaal naar de buitenwereld.

Kunnen we je helpen bij je strategie?

contacteer nu het team van Insparkle!