Organisatie

Organisatie

Tussen strategie en succesvolle uitvoering hoort een goed doordachte structuur te staan. Dat is een geheel van rollen en processen die duidelijk op elkaar afgestemd zijn om de organisatie van je bedrijf efficiënt en effectief te laten werken. We helpen je een organisatiemodel uit te tekenen én te implementeren.

Nood aan efficiënte organisatie

Je hebt je strategie toegelicht aan je medewerkers, maar er beweegt weinig. Mensen blijven gewoon doen wat ze deden. Ze voeren weliswaar delen van het proces uit, andere laten ze dan weer onveranderd. Sommigen van je medewerkers kunnen niet om met bepaalde verantwoordelijkheden en krijgen daardoor last van stress.

Insparkle zet je in beweging!

  • We helpen je het type organisatie dat bij je past te kiezen en vast te leggen.
  • We zorgen ervoor dat de organisatiestructuur, rollen en verantwoordelijkheden aangepast zijn aan de noden van je nieuwe strategie, en helpen je die vervolgens te implementeren.
  • Ook leggen we de strategische en operationele processen van een modern HR-beleid vast.

Ons uitroltraject? Puur maatwerk

Elk traject naar een nieuwe organisatie vereist puur maatwerk. Insparkle vertrekt daarom altijd van je huidige identiteit en leidt die vlekkeloos naar een nieuwe of aangepaste organisatie. Wij helpen je de rollen van je medewerkers duidelijk te definiëren zodat ze beter kunnen inspelen op snelle veranderingen. Ten slotte ondersteunen we je ook op het vlak van planning en communicatie.

Concreet resultaat van onze aanpak?

  1. We maken duidelijk welk type organisatie je voor ogen hebt en helpen je dat te kiezen.
  2. Vervolgens passen we de bijbehorende organisatiestructuur aan aan de strategie van je onderneming.
  3. Ten slotte implementeren we de nieuwe organisatiestructuur op een feilloze manier.
  4. Elke rol krijgt een duidelijke omschrijving van zijn verantwoordelijkheden.
  5. Omdat elke medewerker op de juiste plaats zit, versterken we de toegevoegde waarde en motivatie van iedereen.
  6. Je krijgt een duidelijk beeld van de huidige competenties en de competenties die nodig zijn voor jouw aangepaste organisatie.

Kunnen we je helpen bij je organisatie?

contacteer nu het team van Insparkle!