HR-beleid

HR-beleid

Je hebt nood aan een duurzaam HR-beleid dat werkt én impact heeft? Insparkle helpt je bedrijf bij het opzetten van een modern personeelsbeleid dat volledig aansluit bij de strategie van je organisatie.

Impactvol HR-beleid

Je HR-beleid wordt een echte accelerator die je medewerkers motiveert om succesvol de nieuwe weg in te slaan. Een uitmuntend HR-beleid is trouwens broodnodig. Het zijn immers jouw medewerkers die het moeten waarmaken. Vanaf dag 1 ontwikkelen en implementeren we een HR-beleid mét impact. Daarvoor stemmen we de HR-processen af op de noden van je organisatie.

Insparkle zet je in beweging!

 • We ondersteunen je bij het uitschrijven van het strategische én operationele HR-beleid.
 • We werken het loonbeleid uit, de employer branding, de selectie- en aanwervingsprocedures het talent- en retentiemanagement, én zorgen voor de praktische implementatie ervan.
 • Verder werken we een training- & developmentbeleid uit dat we ook implementeren.
  Kortom, je kan je volledige HR-werking aan ons uitbesteden, zowel op middellange als lange termijn.

Op maat van je organisatie, aangepast aan de noden van nu

We kijken eerst welke richting je met jouw onderneming wilt uitgaan. Vervolgens inventariseren we wat er al op HR-gebied bestaat en wat er nog nodig is voor de toekomst. Via onze gekende no-nonsenseaanpak zetten we maximaal in op wat werkt en herleiden we het HR-beleid tot de essentie. Altijd opnieuw zoeken we naar de perfecte balans tussen medewerkerstevredenheid en de doelstellingen van de onderneming.

Concreet resultaat van onze aanpak?

 1. We werken zowel het strategische als operationele HR-beleid uit en implementeren het.
 2. We werken het loonbeleid uit en voeren het in.
 3. Daarnaast besteden we aandacht aan de uitwerking én uitrol van een sterke employer branding.
 4. Ook de selectie- en aanwervingsprocedures werken we uit en brengen we in de praktijk.
 5. We brengen een doordacht talent- en retentiemanagement tot stand en implementeren het.
 6. We maken het HR-management efficiënter en effectiever.
 7. Bijzondere aandacht gaat uit naar de well-being van de medewerkers.
 8. Doordat je dit alles aan ons kan overlaten, ontzorgen we je 100 %.

Kunnen we je helpen bij je HR-beleid?

contacteer nu het team van Insparkle!